‌برچسب

سینمای ایران

(259 مطلب) (376 خبر)
01اسفند1396 0

21بهمن1396 1

18بهمن1396 2

16بهمن1396 2

14بهمن1396 2

16دي1396 4

05دي1396 1

02دي1396 2

25آذر1396 0

18آذر1396 6

08آذر1396 0

28آبان1396 1

18آبان1396 3

29مهر1396 0

22مهر1396 0

15مهر1396 0

15شهريور1396 0

08شهريور1396 10

01شهريور1396 0

29مرداد1396 0

14مرداد1396 1

10مرداد1396 0

31تير1396 9

29تير1396 0

19تير1396 3

14تير1396 2

12تير1396 0

10تير1396 2

28خرداد1396 4

11خرداد1396 3

08خرداد1396 0

02خرداد1396 0

31ارديبهشت1396 2

24ارديبهشت1396 0

18ارديبهشت1396 0

29فروردين1396 0

20فروردين1396 0

16فروردين1396 9

05فروردين1396 3

24اسفند1395 2

18اسفند1395 6

15فروردين1396 3

20آبان1396 0

12شهريور1396 1

16بهمن1395 2

19شهريور1396 3

07فروردين1396 12

12بهمن1395 1

10بهمن1395 1

11دي1395 0

30آذر1395 8

25آبان1395 1

18آبان1395 0

16آبان1395 1

15آبان1395 0

09آبان1395 2

02آبان1395 3

01آبان1395 1

10مهر1395 2

03مهر1395 2

30شهريور1395 4

24شهريور1395 4

21شهريور1395 31

14شهريور1395 1

13شهريور1395 11

10شهريور1395 5

31مرداد1395 2

24مرداد1395 0

23مرداد1395 9

18مرداد1395 3

10مرداد1395 3

06مرداد1395 12

03مرداد1395 3

02مرداد1395 5

22تير1395 2

17تير1395 4

15تير1395 4

15تير1395 1

12تير1395 6

08تير1395 5

05تير1395 2

05تير1395 0

16خرداد1395 1

09خرداد1395 9

7 صحنه برگزيده فيلم‌هاي ابراهيم حاتمي‌كيا

خسرو دهقان، منتقد قديمي، روزگاري گفته بود به نظرش مسعود كيميايي و ابراهيم حاتمي‌كيا «ايراني»ترين فيلمسازاني هستند كه مي‌شناسد. منظور رسيدن به پسند و خلق و خو و روحيه‌اي است كه به چنين تاثير فراگيري در ميان مخاطبان منجر شده و به فرهنگ عمومي مردم راه پيدا كرده است. بازسازي حس و حال و بروز بي‌پرده عواطف شرقي/ ايراني. ‌فيلم‌هاي حاتمي‌كيا را به خاطر آوريد. بهترين لحظات و سكانس‌هايي كه در گنجينه خاطرات سينمايي‌مان ثبت شده‌اند؛ لحظات برون ريزي احساسي آدم‌ها. لحظاتي كه خالق فيلم‌ها، ژست خودآگاه اخموي خويشتن‌دارش را كنار مي‌گذارد و به ناخودآگاه احساساتي و زودرنجش مجال بروز مي‌دهد. سعيد (علي دهكردي) در «از كرخه تا راين» كه تازه فهميده مرگ در دو قدمي‌اش است كنار رود راين بر سر خدا فرياد مي‌زند كه «چرا اينجا؟». يا در «بوي پيراهن يوسف» پيرمرد (علي نصيريان) بالا سر قبر يوسف‌اش نشسته و درد و دل مي‌كند و فغان برمي‌آورد كه «وقتش شده يه دونه قايم بخوابونم زير گوش‌ات». يا نطق تكان دهنده مرد بدبخت جنوبي وقتي كه براي اولين بار كنترل هواپيماي دزديده شده را به دست مي‌گيرد در «ارتفاع پست»؛ «اين قصه يه مرد بدبخته كه مي‌خواد با زن و بچه‌اش كوچ كنه. اونم يه كوچ اجباري.» و بهترينش لحظه وداع اوليه و ناقص حاج كاظم (پرويز پرستويي) و عباس (حبيب رضايي) در «آژانس شيشه‌اي». نقطه اوجي دست نيافتي در روحيه «ملودرام ايراني». احساساتي و اشك‌درآر.
08خرداد1395 6

02خرداد1395 3

23فروردين1395 6

22فروردين1395 5

21فروردين1395 0

18فروردين1396 5

04فروردين1395 9

12مهر1396 4

28فروردين1395 3

گفتگوي پويان عسگري با محمد حسين مهدويان كارگردان فيلم «ايستاده در غبار»/ شبيه به آقاي لينكلن جوان

* به نظرم شما خلق و خوي جان فوردي داريد، مي‌دانيد چرا ؟ به علت اينكه هم نگاهي به گذشته داريد و فكر مي كنيد چيزي از اين دره رفته كه ديگر برنمي گردد و نكته ديگر اينكه شما عاشق طبيعت هستيد و از چيزهايي كه در طبيعت براي تان خوشايند است در فيلم استفاده مي‌كنيد. به نظرم «ايستاده در غبار» شبيه به فيلم «آقاي لينكن جوان» جان فورد است. 
ما چيزهايي كه از فورد مي دانيم بسيار عجيب است. براي مثال مي گويند فورد در يكي از صحنه هاي يكي از فيلم هايش از برنامه توليد عقب مانده بود به دليل اينكه قصد داشته صحنه دربيايد. او از رودخانه، كوه و درخت استفاده مي كند و به جايي مي رود كه پلان شناسايي است و آن جا يك حجمي از درخت وجود دارد، با خودش مي گويد اگر كاراكتر من از ميان اين درخت ها عبور كند چقدر صحنه قشنگي مي شود. به فورد گفتند تو 10 صفحه از برنامه عقب هستي و او 10 صفحه را پاره مي كند و دور مي ريزد. يعني چيزي كه من درست مي كنم به اندازه اي اهميت دارد كه 10 صفحه از داستان را به دور بريزم. 
01اسفند1394 1

09شهريور1395 1

28بهمن1394 3

02فروردين1395 6

21بهمن1394 3

25مرداد1395 5

20بهمن1394 12

11فروردين1395 5

22خرداد1395 4

16بهمن1394 0

16بهمن1394 13

22آبان1395 5

22آبان1395 7

14بهمن1394 1

12بهمن1394 4

11بهمن1394 8

05بهمن1394 11

25آذر1394 3

23آذر1394 5

23آذر1394 3

09آذر1394 6

17آبان1394 19

مقاله انتقادي نويسنده 7فاز درباره گروه دولتي «هنر و تجربه»

همچون خيلي از طرح‌هاي تمام اين سال‌ها، هنر و تجربه نيز حركتي سطحي است با تاثيري مُسكّن‌وار و موقتي. چشم اميد داشتن به تحولي ساختاري به دست اين گروه تصوري عبث است. گروهي كه در صورت ادامه روند فيلم‌هايش، جز اينكه در ادامه در همين مخاطب اندكش نيز ريزش داشته باشد اتفاق ديگري برايش نخواهد افتاد. هنر و تجربه را مي‌توان به پستانكي تشبيه كرد كه براي آرام كردن و جلوگيري از گريه و شكايت بچه در دهانش گذاشته مي‌شود. يك دلخوش‌كنكِ موقتي كه فيلمسازان اغلب جوان را كه ميل به ديده شدن دارند، به كمترين‌ها راضي مي‌كند. هنر و تجربه از آنجايي كه به لحاظ مفهومي كه به دنبالش است در جاي غلطي ايستاده، به مرور زمان مي‌تواند تفكري توهم‌آميز در ذهن برخي فيلمسازان به وجود آورد. تفكري كه از انشقاق فيلم‌هاي برخي فيلمسازان از جريان مركزي سينماي ايران به وجود مي‌آيد و توهم متفاوت بودن را مي‌سازد.
16آبان1394 6

03آبان1394 5

21مهر1394 1

19مهر1394 22

07مهر1394 9

14شهريور1394 17

08شهريور1394 1

07شهريور1394 8

06شهريور1394 5

31مرداد1394 2

19مرداد1394 2

13مرداد1394 7

11مرداد1394 1

29تير1394 8

24تير1394 14

24تير1394 17

29تير1394 2

26تير1394 0

22تير1394 17

06تير1394 14

03تير1394 4

26خرداد1394 6

17خرداد1394 14

14خرداد1394 9

10خرداد1394 12

11خرداد1394 32

04خرداد1394 3

03خرداد1394 2

27ارديبهشت1394 11

20ارديبهشت1394 12

07ارديبهشت1394 6

07ارديبهشت1394 7

01ارديبهشت1394 1

28فروردين1394 2

31فروردين1394 9

29ارديبهشت1394 6

26فروردين1394 13

24فروردين1394 3

21فروردين1394 2

18فروردين1394 3

19فروردين1394 2

17فروردين1394 14

15فروردين1394 2

27اسفند1393 6

24اسفند1393 4

29اسفند1393 0

25اسفند1394 8

27اسفند1393 2

25اسفند1393 0

23اسفند1393 0

21اسفند1393 1

23اسفند1394 8

22اسفند1393 4

18اسفند1393 27

20اسفند1393 5

13اسفند1393 9

13اسفند1393 0

15اسفند1393 3

05اسفند1393 8

08اسفند1393 7

06اسفند1393 2

29بهمن1393 3

21آذر1394 1

17شهريور1394 28

21بهمن1393 2

19بهمن1393 6

29شهريور1394 12

19بهمن1393 7

09شهريور1394 10

18بهمن1393 9

17بهمن1393 7

16بهمن1393 2

16بهمن1393 2

04بهمن1394 7

08خرداد1395 3

14بهمن1393 2

14بهمن1393 7

12بهمن1393 8

08بهمن1393 0

11بهمن1393 2

07بهمن1393 4

27بهمن1393 0

06بهمن1393 1

08بهمن1393 1

07بهمن1393 7

02بهمن1393 13

20دي1393 5

18دي1393 5

04بهمن1393 6

08دي1393 3

04دي1393 0

09دي1393 3

12دي1393 2

05دي1393 3

25آذر1393 2

25آذر1393 2

03دي1393 8

15آذر1393 15

بازخواني فيلم‌ها و سريال‌هاي قديمي ايراني / بخش اول: امام علي (داود ميرباقري) - شخصيت‌هاي مهم سريال (2)

عمار
با اين همه بيداد، ذوالفقار علي هنوز در نيام است

وقتي ذوالفقارِ علي در تمام طول سريال در نيام است و از مهمترين نشانه‌هاي او كه همان شمشير معروفش است به عمد تصويري نشان داده نمي‌شود، ذوالفقار علي در قالب عمار از غلاف بيرون مي‌آيد. از ميان چشم‌هاي غمزده و صورت رنج‌كشيده‌ي سعيد نيكپور و صداي اينجا محزونِ بهرام زند. وقتي قرار است علي از زبان عمار سخن بگويد و در تمام تنهايي‌هاي او گوشه‌اي از تصوير، عمار شيفته‌وار به امامي كه بيرون قاب نشسته  خيره شده، پس وجهي از چهره‌ي اسطوره از قامت او بيرون مي‌زند. در سريالي كه فيلمنامه‌اش به نامِ خاري در گلو نوشته شده بود نه مثلا فاتح خيبر و بالاخره شكل اجراي شهادت عمار در صفين با لبي تشنه كه خود تعزيه ديگري‌ست.
سكانس انتخابي: هنگام پذيرش خلافت از سوي علي. وقتي عمار اشك شوق مي‌ريزد و به مالك مي‌گويد يادِ فتح مكه افتادم. وقتي بلال بر بام كعبه اذان زد.
24آذر1393 6

11آذر1393 4

07آذر1393 6

17آذر1393 6